Điều quan trọng khi học lập trình Robot Forex bằng Mql4

Học lập trình robot Forex bằng MQL4 là một nhiệm vụ thú vị nhưng đòi [...]

Học lập trình Robot trade Forex với code mẫu

Robot Trade forex này xử dụng chiến lược 2 đường trung bình động MA 20 [...]

Mã nguồn Bollinger Bands trên MQL4

Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi [...]

Có bao nhiêu chỉ báo phân tích kỹ thuật trong giao dịch tài chính?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều chỉ báo phân tích kỹ thuật (indicator), [...]