Có bao nhiêu chỉ báo phân tích kỹ thuật trong giao dịch tài chính?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều chỉ báo phân tích kỹ thuật (indicator), và số lượng này không ngừng tăng lên khi có sự xuất hiện của các nhà phát triển và các công ty tài chính. Sẻ không có con số chính xác về số lượng chỉ báo phân tích kỹ thuật hiện nay, vì mỗi công ty, mỗi nhà phát triển có thể tạo ra những chỉ báo riêng của họ để phục vụ cho nhu cầu giao dịch của mình. Bên cạnh đó, cũng có những chỉ báo được sử dụng phổ biến nhưng được đặt tên khác nhau do sự khác biệt về ngôn ngữ hoặc nền tảng giao dịch sử dụng.

Một số chỉ báo phân tích kỹ thuật (indicator) phổ biến trong giao dịch tài chính:

  • Moving Average (MA): Đường trung bình động, được sử dụng để xác định xu hướng chung của thị trường.
  • Relative Strength Index (RSI): Chỉ báo đo sức mạnh tương đối, được sử dụng để xác định điểm mua hoặc bán của tài sản.
  • Bollinger Bands: Dải giá trên và dưới của giá trị trung bình động, được sử dụng để xác định biên độ của sự dao động giá.
  • Moving Average Convergence Divergence (MACD): Chỉ báo đo sự khác biệt giữa hai đường trung bình động, được sử dụng để xác định xu hướng và điểm mua hoặc bán.
  • Fibonacci Retracement: Một phương pháp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên chuỗi số Fibonacci, được sử dụng để xác định điểm mua hoặc bán.
  • Stochastic Oscillator: Chỉ báo đo tốc độ và sức mạnh của sự dao động giá, được sử dụng để xác định điểm mua hoặc bán.
  • Ichimoku Kinko Hyo: Một phương pháp phân tích kỹ thuật đa chiều, bao gồm nhiều chỉ báo và được sử dụng để xác định xu hướng và điểm mua hoặc bán.
  • Average Directional Index (ADX): Chỉ báo đo mức độ mạnh của xu hướng, được sử dụng để xác định xu hướng và điểm mua hoặc bán.
  • Parabolic SAR: Chỉ báo đo xu hướng của thị trường, được sử dụng để xác định điểm mua hoặc bán.
  • Volume: Chỉ báo đo khối lượng giao dịch, được sử dụng để xác định tình trạng của thị trường và điểm mua hoặc bán.

Đây chỉ là một số ví dụ về các chỉ báo phân tích kỹ thuật, và vẫn còn nhiều chỉ báo khác được sử dụng trong giao dịch tài chính. Nếu bạn có thắc mắc hay muốn tìm hiểu thêm chi tiết cụ thể hãy để lại câu hỏi hoặc liên hệ trực tiếp với tôi, cám ơn các bạn.