Ethereum có thể được sử dụng để làm gì?

Ethereum là một nền tảng phi tập trung dựa trên blockchain cho phép người dùng [...]

Ethereum: Tranh cãi xoay quanh đề xuất thay đổi tốc độ phát hành

Đầu năm 2024, hai nhà nghiên cứu thuộc Quỹ Ethereum đã đề xuất thay đổi [...]

Ethereum là gì? Tại sao Ethereum có “giá trị”?

Ethereum là một nền tảng phần mềm toàn cầu phi tập trung được hỗ trợ [...]