Ethereum: Tranh cãi xoay quanh đề xuất thay đổi tốc độ phát hành

Đầu năm 2024, hai nhà nghiên cứu thuộc Quỹ Ethereum đã đề xuất thay đổi tốc độ phát hành ETH mới. Theo đề xuất này, tốc độ phát hành sẽ giảm từ mức hiện tại 1,8%/năm xuống còn 0,4%/năm.

Mục đích của đề xuất là giảm ưu đãi cho người đặt cược mới, giữ giá trị ETH và đảm bảo an ninh mạng.

Lý do đưa ra đề xuất này bao gồm:

  • Số lượng người đặt cược hiện tại đã đủ để bảo mật mạng. Việc giảm tốc độ phát hành sẽ giúp tiết kiệm nguồn lực và tránh lãng phí.
  • Giảm ưu đãi để tránh sự thống trị của các nền tảng đặt cược thanh khoản bên thứ ba. Việc này sẽ giúp đảm bảo tính phi tập trung của Ethereum.
  • Hạn chế pha loãng giá trị ETH cho người nắm giữ. Việc giảm tốc độ phát hành sẽ giúp tăng giá trị ETH về lâu dài.

Đề xuất này đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng.

Một số người ủng hộ đề xuất này vì cho rằng nó sẽ củng cố giá trị ETH và an ninh mạng. Tuy nhiên, một số người khác lại phản đối vì lo ngại nó sẽ làm giảm lợi nhuận cho người đặt cược và ảnh hưởng đến tính phi tập trung của Ethereum.

Vai trò của Quỹ Ethereum trong việc ảnh hưởng đến việc nâng cấp mạng cũng đang được tranh luận. Một số người cho rằng Quỹ Ethereum có quá nhiều quyền lực trong việc quyết định tương lai của Ethereum.

Hiện tại, đề xuất này vẫn đang được thảo luận và chưa có quyết định cuối cùng. Cần có sự tham gia rộng rãi của cộng đồng để đưa ra quyết định phù hợp nhất cho tương lai của Ethereum.

Kết luận

Đề xuất thay đổi tốc độ phát hành ETH của Quỹ Ethereum là một đề xuất quan trọng với nhiều ý nghĩa. Việc thảo luận và tranh luận về đề xuất này là cần thiết để đưa ra quyết định phù hợp nhất cho Ethereum.

Lưu ý:

Bài viết này chỉ tóm tắt các ý chính của đề xuất và các phản ứng từ cộng đồng. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác, bạn nên tham khảo các nguồn thông tin chính thức của Quỹ Ethereum.