Các Loại Biểu Đồ trong Phân Tích Kỹ Thuật

Trong phân tích kỹ thuật, biểu đồ là công cụ không thể thiếu, giúp nhà đầu tư hiểu rõ về hành động giá qua thời gian. Có ba loại biểu đồ phổ biến được sử dụng:

Biểu Đồ Đường (Line Chart)

 • Đặc điểm: Biểu đồ đường kết nối các điểm giá đóng cửa liên tiếp của một khoảng thời gian nhất định (ngày, tuần, tháng,…).
 • Ưu điểm: Đơn giản, dễ đọc và cung cấp cái nhìn trực quan về xu hướng tổng thể của thị trường.
 • Hạn chế: Không hiển thị thông tin chi tiết về biến động giá trong phiên như giá mở cửa, giá cao nhất, và thấp nhất.

Biểu Đồ Nến Nhật (Candlestick Chart)

 • Đặc điểm: Mỗi nến hiển thị bốn thông tin chính: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian cụ thể.
 • Ưu điểm: Cung cấp thông tin chi tiết về biến động giá, giúp nhận diện các mô hình nến và xu hướng thị trường.
 • Hạn chế: Có thể trở nên phức tạp với người mới bắt đầu do số lượng lớn các mô hình nến và thông tin cần phân tích.

Biểu Đồ Thanh (Bar Chart)

 • Đặc điểm: Mỗi thanh đại diện cho giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao và thấp. Thanh ngang nhỏ bên trái chỉ giá mở cửa và bên phải là giá đóng cửa.
 • Ưu điểm: Cung cấp thông tin tương tự như biểu đồ nến nhưng với định dạng khác.
 • Hạn chế: Không trực quan bằng biểu đồ nến, có thể khó đọc hơn đối với một số người.

Tầm Quan Trọng của Biểu Đồ

Biểu đồ giúp nhà đầu tư:

 • Nhận diện Xu Hướng: Hiểu rõ xu hướng chung của thị trường, từ đó đưa ra quyết định mua hoặc bán.
 • Phát Hiện Mô Hình: Nhận biết các mô hình giá như đầu và vai, tam giác, cờ, … cho phép dự đoán hướng di chuyển tiếp theo của giá.
 • Quản Lý Rủi Ro: Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự để đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) và lấy lời (take-profit).

Kết Luận

Việc chọn loại biểu đồ phụ thuộc vào phong cách và mục tiêu cụ thể của từng nhà đầu tư. Sự hiểu biết vững chắc về cách đọc và phân tích các loại biểu đồ là bước đầu tiên quan trọng trong hành trình trở thành một nhà phân tích kỹ thuật thành thạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *