Tiếp thị đang trở nên đắt đỏ?

Vài năm trước, mọi công ty đều cố gắng đứng đầu các trang tìm kiếm google. Tiếp thị nội dung là một trong những cách thành công nhất để tạo lưu lượng truy cập bổ sung để có được những khách hàng tiềm năng dễ dàng.

Nhưng khi mọi công ty bắt đầu thực hiện các bài đăng, blog, v.v., sự dư thừa thông tin dẫn đến một lũ kiến ​​thức. Nội dung ngày càng khó xếp hạng và lượng nội dung cần thiết đang tăng theo cấp số nhân. Điều này dẫn đến một sự tập hợp chú ý đến các thương hiệu lớn hơn. Gần đây, Google cũng tuyên bố rằng họ sẽ xếp hạng Thương hiệu Thứ hạng trước Nội dung, điều đó có nghĩa là các thương hiệu là một yếu tố xếp hạng tốt hơn so với chính nội dung.

Đây cũng là lý do tại sao cần có một chiến lược nội dung và nền tảng. Một công ty duy nhất không thể giải quyết được nữa với các yêu cầu để trở thành một người có thẩm quyền thực sự trên mạng Internet. Vì vậy, mọi người cần phải làm việc trên các giải pháp hợp tác, được gọi là nền tảng, để đưa thông điệp và thương hiệu của mình ra ngoài.