Satoshi là gì? Chuyển đổi Satoshi sang Bitcoin

Satoshi là đơn vị BTC nhỏ nhất mà bạn có thể gửi. Một Satoshi tương đương với 0,00000001 và hiện tại nó là đơn vị cơ bản của bitcoin.

Kể từ khi phát minh ra bitcoin, các đơn vị chính thức duy nhất chúng ta từng biết là Bitcoin và Satoshi. Bitcoin đã chính thức được chấp nhận như một loại tiền tệ theo ISO 4217, chịu trách nhiệm chuẩn hóa các loại tiền tệ.

Chuyển đổi BTC sang Satoshi có thể là một nhiệm vụ khó khăn mặc dù chuyển đổi đơn vị có thể là giải pháp. Nhưng không phải ai cũng có thời gian để làm toán. Với bộ chuyển đổi Satoshi sang BTC, bạn có thể chuyển đổi bất kỳ số lượng Satoshi nào sang và từ BTC.

Satoshi là gì?

Satoshis được sử dụng để đại diện cho số lượng nhỏ BTC. Chúng thường được sử dụng bởi các thương nhân và người khai thác để tính toán lợi nhuận của họ. Mỗi Bitcoin có thể được chia thành tám chữ số thập phân. Điều này có nghĩa là một BTC có thể được chia thành 100.000.000 phân số. Mỗi phần của BTC được gọi là Satoshi. Do đó, 0,00000001 = 1 Satoshi (sat)

Tên Satoshi được đặt ra từ tên của nhà phát minh ẩn danh của Bitcoin, Satoshi Nakamoto .

Chuyển đổi Satoshi sang BTC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *