Một cuộc trò chuyện với AI Paladin

AI paladin là AI tôi tạo ra dựa trên mô hình ngô ngữ GPT-3. Video cuộc trò chuyện với Paladin bên dưới đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *