Lúc này hay mai sau?

Chúng ta đã từng tin rằng khả năng tập trung vào tương lai là nền tảng của thành tích, sự thành công và tiến bộ.

Nhưng chúng ta đang rất vội vã để đến đó. Đừng bỏ qua cơ hội để làm tốt nhất những công việc của mình trong thời điểm hiện tại.

Điều trớ trêu là thành công của ngày mai phụ thuộc vào nền tảng chúng ta làm hôm nay.

Hãy bắt đầu nơi bạn có thể. Bắt đầu ngay lúc này.