Lập trình Bollinger Bands cho EA trên MQL4

Kể từ bài viết cuối về lập trình MQL4 Code chỉ báo ADX cũng hơn 3 nămtrước nay mình mới có dịp quay lại ⁓.⁓

Nội dung này dành cho bạn nào đam mê học lập trình Robot giao dịch dùng chỉ báo Bollinger Bands.

Bollinger Bands là phương pháp do John Bollinger đưa ra vào những năm 1980. Các nhà giao dịch tài chính sử dụng các biểu đồ này như một công cụ tương đối về giá cao và thấp của thị trường. Việc sử dụng Bollinger rất khác nhau giữa các nhà giao dịch. Mình không đi sâu vào khái niệm và cách sử dụng, dưới đây là cách bạn đưa chỉ báo này vào robot giao dịch

Code Bollinger Bands trong ngôn ngữ Mql4

Chỉ báo này dược gọi là ibands các giá trị trả về của nó

double iBands(
string   symbol, // symbol
int    timeframe, // timeframe
int    period, // averaging period
double   deviation, // standard deviations
int    bands_shift, // bands shift
int    applied_price, // applied price
int    mode, // line index
int    shift // shift
);

Ví dụ khi đưa vào EA: Khung thời gian H1 thực hiện lệnh bán nếu giá đóng cửa bên ngoài dãi trên của Bollinger trung bình động 20 chu kỳ và độ lệch chuẩn 2


  if (Close[0] > iBands(NULL, PERIOD_H1,20,2,0,PRICE_CLOSE,MDDE_UPPER,current))
  {
    SellOrder();
  }