Code chỉ báo Stochastic trong Mql4

Stochastic là gì và cách code chỉ báo Stochastic trong ngôn ngữ Mql4. Stochastic là một chỉ báo động lượng so sánh giá đóng cửa cụ thể với một phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo kỹ thuật này phổ biến để tạo tín hiệu quá mua, quá bán được phát triển vào những năm 1950 và vẫn còn được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay.

Stochastic quá mua khi đạt giá trị trên 80, quá bán khi dưới 20. Thông số mặc định Stoch(5,3,3)

Chỉ báo Stochastic trong Mql4

double  iStochastic(
string symbol, // symbol
int timeframe, // timeframe
int Kperiod, // K line period
int Dperiod, // D line period
int slowing, // slowing
int method, // averaging method
int price_field, // price (Low/High or Close/Close)
int mode, // line index
int shift // shift
);

Ví dụ: Stochastic K% =5, D% = 3, slowing = 3 khung thời gian H1 tín hiệu dưới 10

iStochastic(NULL, PERIOD_H1,5,3,3,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,current) < 10)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *