Code chỉ báo ichimoku trong MQL4

Bài viết hôm nay tôi giới thiệu sơ qua về chỉ báo ichimoku và cách code chỉ báo ichimoku tên ngôn ngữ MQL4 để để làm EA.

Chỉ báo Ichimoku

Ichimoku là một chỉ báo phân tích kỹ thuật dùng dùng đề xác định xu hướng rất là tốt. được phát triển bởi Goichi Hosoda, một nhà báo người Nhật. Ưu điểm của chỉ báo ichimoku là khi bạn nhìn vào sẻ xác định được ngay xu hướng đang tăng hay giảm nhờ vào các thành phần như mây ichimoku, các đường Senkou Span, Chikou Span, Tenkan-sen và Kijun-sen

 • Tenkan-Sen: Đường chuyển đổi hiểu đơn giản là chia đôi mức cao nhất cộng thấp nhất trong 9 gian đoạn
 • Kijun-Sen: Đường cơ bản hiểu đơn giản là chia đôi mức cao nhất cộng thấp nhất trong 26 gian đoạn
 • Senkou Span A: (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2
 • Senkou Span B: (cao nhất + thấp nhất trong 52 phiên)/2
 • Chikou Span: Giá hiện tại lui về 26 phiên

Thông số mặc định của ichimoku là 9, 26, 52 do ngày xưa người ta giao dịch theo từng ngày trong một tháng.

Chỉ báo ichimoku trong MQL4

Trong ngôn ngữ MQL4 là iIchimoku, các thông số và chú thích:

double iIchimoku(

  string    symbol,      // symbol

  int     timeframe,     // Khung thời gian

  int     tenkan_sen,    // chu kỳ của Tenkan-sen

  int     kijun_sen,     // chu kỳ của Kijun-sen

  int     senkou_span_b,   // chu kỳ của Senkou Span B

  int     mode,       // chọn thành phần

  int     shift       // Chọn mốc thời gian

  );

Ví dụ: Tenkan-sen cắt xuống đường Kijun-sen trong khung H1:

iIchimoku(NULL, PERIOD_H1,9,26,52,MODE_TENKANSEN,current) < iIchimoku(NULL, PERIOD_H1,9,26,52,MODE_KIJUNSEN,current))

Trên đây là cách biểu thị chỉ báo ichimoku vào trong mql4 dùng để lập trình robot giao dịch forex. Nếu có câu hỏi hãy để lại bình luận bên dưới nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *