Chuyện vui: “Thị trường Chứng khoán”

Ngày xửa ngày xưa tại một ngôi làng, một người đàn ông đến và thông báo với dân trong làng rằng anh ta sẽ mua những con khỉ với giá 10 usd .

Dân làng thấy có nhiều khỉ xung quanh, đã đi vào rừng và bắt chúng để bán cho người này ..

Người đàn ông đã mua hàng nghìn con khỉ với giá 10 usd và khi nguồn cung bắt đầu giảm đi, dân làng đã ngừng nỗ lực của họ.

Lúc này, ông ấy còn thông báo rằng bây giờ sẽ mua với giá 20 usd. Điều này đã đổi mới nỗ lực của dân làng và họ bắt đầu bắt khỉ trở lại.

Ngay sau đó, nguồn cung giảm hơn nữa và mọi người bắt đầu quay trở lại trang trại của họ. Tỷ lệ ưu đãi đã tăng lên 25 usd và nguồn cung khỉ trở nên ít ỏi đến mức việc nhìn thấy một con khỉ còn phải nỗ lực chứ chưa nói đến việc bắt nó! Người đàn ông hiện đã thông báo rằng anh ta sẽ mua khỉ với giá 50usd!

Tuy nhiên, vì anh ấy phải đi công tác trong thành phố nên giờ trợ lý của anh ấy sẽ thay mặt anh ấy mua hàng. Trong trường hợp không có người đàn ông, người phụ tá nói với dân làng. “Hãy nhìn tất cả những con khỉ này trong cái lồng lớn mà người đàn ông đã thu thập được. Tôi sẽ bán chúng cho bạn với giá 35 usd và khi người đàn ông trở về từ thành phố, bạn có thể bán nó cho anh ta với giá 50usd .” Dân làng đã dốc hết tiền tiết kiệm và mua tất cả những con khỉ.

Sau đó, họ không bao giờ nhìn thấy người đàn ông cũng như trợ lý của anh ta, chỉ có khỉ ở khắp mọi nơi!

image source : tenor.com

Chào mừng đến với ‘Thị trường Chứng khoán’ !